Pembukaan DIKSARNAS SIGAP (Pendidikan Dasar tingkat Nasional Syarikat Islam Tanggap Bencana) di desa Pejawaran Banjarnegara

Pembukaan DIKSARNAS SIGAP (Pendidikan Dasar tingkat Nasional Syarikat Islam Tanggap Bencana) di desa Pejawaran Banjarnegara

sumber: facebook @syarikat.islam.125